ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ชุดที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

 

500443

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ชุดที่ 2 

ผู้เขียน อำนาจ  เจริญศิลป์ 

พิมพ์ที่  อ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์  113/12  ซอย วัดสุวรรณคีรี ( วัดขี้เหล็ก )  ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 424-6944,424-7292  นาย ประสิทธิ์  สันติวัฒนา  ผู้พิมพ์  ผู้โฆษณา

ราคา 30 บาท

จำนวน 147 หน้า

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ

จะแนะนำ เรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  หน้า 33

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมาย  สำหรับมนุษย์  สามารถคำนวนจำนวนมากๆได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที่โดยถูกต้องแม่นยำ ซึ่งถ้าให้มนุษย์คำนวนหาต้องใช้เวลาหลายวันและยังมีโอกาศผิดผลาดได้มาก นอกจากนี้เรายังใช้ คอทพิวเตอร์ทางธุรกิจ การธนาคาร การคำนวนด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม  ออกแบบทางสถาปัตยกรรม และหุ่นยนต์ การควบคุมเครื่องจักรในสำนักงาน ในปัจจุบัน คอมพิวตอร์ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางขึ้น