ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

ทดลองเคมีมหัศจรรย์

อีเมล พิมพ์ PDF

  

500598

ชื่อหนังสือ            ทดลองเคมีมหัศจรรย์

ผู้แต่ง                 ดร. มนัส  บุญประกอบ

พิมพ์ที่                เยลโล่การพิมพ์

จำนวนหน้า          159  หน้า

ราคา                 95 บาท 

ในหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิขาเป็นหนังสือเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเรื่องราวเกี่ยวกับของอะตอม โมเลกุล  รมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอาจมีบางการทดลองที่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

และหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะช่วยปูพื้นฐานหลักการเบื้องต้นแล้วยังจะแระสบผงสำเร็จอีกด้วยและมีคุณค่า ก่อเห็นเกิดความคิดสร้างสรรค์  และเรายังได้รู้จักกระบวนการคิดอีกด้วยเกี่ยวกับเคมีของเราเอง

อาทิเช่น

การเปลี่ยนแปลงของน้ำ

1.ใส่น้ำลงในหม้อ

2.เมื่อน้ำเดือดให้ปิดฝาและปล่อยไป2-3 นาที

3.ปิดไฟ  รอให้หม้อเย็นแล้วเปิดฝา สังเกตหยดน้ำที่อยู่ข้างในเมื่อหม้อเย็นลงไอน้ำก็เปลี่ยนกลับไปเป็นน้ำเหมือนเดิม

เกิดอะไรขึ้น

น้ำแข็งกลายเป็นน้ำ น้ำเปลี่ยนเป็นไอน้ำหรือก๊าซ และไอน้ำก็เปลี่ยนกลับไปเป็นน้ำอีกครั้ง

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

น้ำแข็งมีสถานะเป็นของแข็ง  โมเลกุลจึงเคลื่อนที่ช้า  เมื่อให้ความร้อนแก่ก้อนน้ำแข็งทำให้โมเลกุลของน้ำแข็งเคลื่อนที่เร็วขึ้น น้ำแข็งจึงเริ่มอุ่นและละลายกลายเป็นน้ำ  เมื่อให้ความร้อนแก่น้ำต่อไปอีก  โมเลกุลของน้ำจะยิ่งเคลื่อนที่เร็วขึ้นอีก  เกิดการชนซึ่งกันและกันบ้าง  และหลุดออกไปจากผิวหน้าของของเหลวบ้าง  เมื่อหม้อเย็นลงไอน้ำก็เปลี่ยนกลับไปเป็นน้ำ  เราเรียกกระบวนการเช่นนี้ว่า การควบแน่น

สำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการที่จะลองทดลองเคมี หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยท่านได้  สามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน