ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

การปลูกและการดูแลรักษามะม่วงหิมพานต์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

500474
ชื่อหนังสือ    การปลูกและการดูแลรักษามะม่วงหิมพานต์
ผู้แต่ง        ปรัชญา  รัศมีธรรมวงษ์
พิมพ์ครั้งที่     1 พ.ศ. 2537
สำนักพิมพ์    เพชรกะรัต
จำนวนหน้า    71  หน้า
ราคา        130  บาท

        ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับมะม่วงหิมพานต์  เป็นไม้ผลพื้นเมืองและเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ตลาดต้องการสูงราคาดีและในด้านการตลาด มะม่วงหิมพานต์ยังมีโอกาสขยายตลาดได้มากทั้งในและต่างประเทศ
        ในหนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมประวัติความเป็นมา  และเทคนิคขั้นตอนการปลูกและดูแลต้นมะม่วงหิมพานต์  ตลอดจนข้อมูลการตลาดที่จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ   เพื่อใช้เป็นแนวทางการรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
มีเนื้อหาสำคัญ  คือ  
-   แหล่งที่มาของมะม่วงหิมพานต์
-   การปลกมะม่วงหิมพานต์
-   ภาวะการผลิตและการตลาด
อาทิ  เช่น
สรรพคุณด้านสมุนไพร
-  เปลือกของผลดิบเป็นยาคุมธาตุ
-  ผลสุกเป็นยาบำรุงกำลัง ยาระบายออ่นๆ
-  เมล็ดรับประทานเมล็ดสดแก้อาการบวมน้ำ