ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

ทดลองฟิสิกส์สุดท้าทาย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

เลขที่หนังสือ ๕๐๐๓๐๕

ชื่อหนังสือ ทดลองฟิสิกส์สุดท้าทาย

ผู้แต่ง ดร.บุญส่ง ศิวโมกษธรรม

พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑

สำนักพิมพ์ นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์

ราคา ๙๘ บาท

เนื้อหาอย่างย่อ

ฟิสิกส์ ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติและวสิ่งที่เกิดอยู่รอบตัวเรา เช่น รุ้งกินน้ำ เสียงก้อง การสั่นสะเทือน เป็นต้น การเรียนรู้จาการทดลองช่วยให้เข้าใจกฏเกณฑ์ของฟิสิกส์ได้ดีกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว

หนังสือ ทดลองฟิสิกส์สุดท้าทาย เล่มนี้ รวบรวมการทดลองไว้ถึง ๖ เรื่องด้วยกันคือ อากาศ น้ำ แสง เสียง ความร้อน และแรงโน้มถ่วง ทั้งหมดนี้ล้วนใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายภายในบ้าน หรืออุปกรณ์บางอย่างอาจดัดแปลงจากของที่มีอยู่แล้ว โดยใช้ข้อแนะนำการทดลองของหนังสือเล่มนี้เป็นแนวทาง หากยังไม่เห็นผลในทันทีทันใด อย่าเพิ่งยอมแพ้ หาข้อบกพร่องแล้วทดลองใหม่อีกครั้ง แต่ถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จอีก อากคิดเปลี่ยนวิธีการใหม่ทำซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลที่ต้องการ คำตอบทุกคำตอบย่อมนำไปสู่คำถามใหม่ ที่รอคำตอบต่อไปเสมอและยังเป็นการฝึกตนเองให้เป็นนักแก้ปัญหาด้วย

การทดลองทุกเรื่องได้ออกแบบให้น้องไดเรียนรู้หลักการของฟิสิกส์และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทดลอง เริ่มเปิดอ่านตั่งแต่หน้าแรกแล้วเลือกทดลองในสิ่งที่ต้องการ