ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

ตายไม่เป็น...การตลาดขั้นเทพ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสบาร์โค๊ต  500685

ชื่อหนังสือ ตายไม่เป็น...การตลาดขั้นเทพ

ผู้แต่ง วิมล อังสุนันทวิวัฒน์

พิมพ์ที่  บริษัท ปริ๊นท์โอโซน จำกัด

จำนวนหน้า 159 หน้า

ราคา 165 บาท

 

ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์รอบด้าน การสร้างและรักษาธุรกิจให้มีอายุยาวนาวน

คงไมใช่เรื่องง่าย  แต่ก็ยังมีอีกไม่น้อยที่กล้าและแกร่งจนสืบเนื่องความเป็นแบรนด์ของตนจนต้อง

ขอซูฮกให้ว่าขั้นเทพ

ตายไม่เป็น....ทวงแชมป์คืนด้วย หัวใจสิงห์

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น  จำกัด

Keep it simple

การเก้เกมของสิงห์ในครั้งนั้น ได้ใช้กลยุทธ์อย่างง่ายที่สุด โดยยึดหลักการของทหารที่ว่า  Kiss principle ที่หมายถึง kiss it simple stupid

ไม่ได้หมายความว่า ทำอะไรง่ายๆ โง่ๆ แต่หมายความว่า เข้าใจได้เมื่อง่าย(Simple) ก็จะเกิดทำได้เร็ว

(speed) และเกิดความมั่นใจในตนเอง(Self confidence) นี่คือวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งนานมาแล้วแต่

เพิ่งเห็นได้ชัดเจนตอนเกิดวิกฤต