ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

เลเซอร์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสบาร์โค๊ต   500505

ชื่อหนังสือ  เลเซอร์

ผู้แต่ง  ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล

สำนักพิมพ์  ปิรามิด

ปีที่พิมพ์  2540

ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2

จำนวนหน้า  149 หน้า

ราคา  85 บาท

 

หนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับเลเซอร์ และศักยภาพของเลเซอร์ทั้งในด้านของมนุษย์ และด้านการทหาร

เลเซอร์ คือ อาวุธที่จะทำลายอนาคตของมนุษย์ชาติ หรือว่าเป็นผลิตผลแห่งเทคโนโลยียุคใหม่ที่จะสร้างสรรค์อนาคต คนส่วนมากเริ่มมองเห็น้ลเซอร์เป็นดังเช่นพลังงานนิวเคลียร์ การเปรียบเทียบเลเซอร์กับพลังงานนิวเคลียร์นับว่าเป็นการเปรียบเทียบที่มีส่วนถูกอยู่มาก เพราะพลังงานนิวเคลียร์มีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์เลเซอร์เช่นเดียวกัน มีทั้งคุณและโทษ แต่สำหลับเลเซอร์ น่าจะมีโอกาสดีกว่าพลังงานนิวเคลียร์เพราะมนุษย์รู้จักเลเซอร์ในรูปของคุณประโยชน์มาก่อน

เลเซอร์ หรือ LASER เป็นคำย่อเกิดจากการนำเอาอักษรตัวแรกของ LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION มาเรียงต่อกัน ความหมายของเลเซอร์ตามหลักวิชาการตามหลักวิชาการคือ การขยายแสงโดยการปล่อยรังสีที่ถูกกระตุ้น

ถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเลเซอร์ สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน