ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

514 ไวยากรณ์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

400197
ชื่อหนัง  514 ไวยากรณ์
ชื่อผู้แต่ง  สมลักษณ์  สว่างโรจน์
สำนักพิมพ์   สำนักพิมพ์แสงดาว
พิมพ์ครั้งที่  
จำนวน  271 หน้า
ราคา 180 บาท

514 ไวยากรณ์ เป็นหนังสือไวยากรณ์อังกฤษที่สมบรูณ์แบบเล่มหนึ่ง โดยได้อธิบายถึงการใช้ไวยากรณ์เป็นข้อๆตั้งแต่ต้นจนจบ  รวมไปถึงการเขียน   (wrijing)    ในเบื้องต้น
ในเรื่องของการใช้ไวยากรณ์นั้น   514  ไวยากรณ์ได้รวมไวยากรณ์ในข้อต่าง    อยู่อย่างครบครัน    ตั้งแต้    Noun   verb  Adjective  Phrase  Clause   และลงไปในรายละเอียด อย่างเช่น  Abstract  Pronoun  หรือ  Indirect  object  ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านรู้ลึกและกว้างยิ่งขึ้น
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน  นิสิต นักศึกษา  และผู้สนใจในเรื่องของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบและสมบรูณ์ที่สุด