ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

คู่มือการเขียนจดหมายอังกฤษ (Handbook of English love letter)

อีเมล พิมพ์ PDF

รหัสบาร์โค้ด 400412

ชื่อหนังสือ คู่มือการเขียนจดหมายอังกฤษ (Handbook of English love letter)

ผู้แต่ง ลำดวน จาดใจดี

สำนักพิมพ์ บริษัทธนพล วิทยาการ จำกัด

พิมพ์ครั้งที่ 21  พ.ศ 2550

จำนวนหน้า 185 หน้า

ราคา 135 บาท

   การใช้เนื้อหาในการเขียนจดหมายมีหลายอย่างซึ่งในการเขียนจดหมายนั้นมีข้อควรซึ่งเป็นคำจำกัดต่อการเขียนจดหมายเพื่อเป็นการส่งสาร ให้บุคคลผู้ที่จะรับซึ่งมีรูปแบบดังนี้

รูปแบบของการเขียนจดมายโดยทั่วๆไปนั้นสามารถแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆได้ 2 รูปแบบ คือ

1.แบบเป็นทางการ (Formal Letter)

2.แบบไม่เป็นทางการ (Informal Letter)

จดหมายที่เขียนเป็นทางการก็คือ แบบที่ใช้เขียนติดต่อในหน่วยงานราชการ บริษัท หรือ ห้างร้าน และถ้าเป็นการติดต่อทางธุรกิจเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ‘Business Correspondence’เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นที่แน่นอนเลยว่า จดหมายประเภทนี้จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่ระบุไว้ เช่น การขึ้นต้นหรือลงท้ายจดหมายเป็นต้นซึ่งต้องเคร่งครัดเป็นกรณีพิเศษ

จดหมายที่ไม่เป็นทางการ จะไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าไรนัก เพียงแต่วางรูปแบบหรือที่เรียกเป้นภาอังกฤษว่า ‘Layout’ให้ถูกต้องและเขียนคำขึ้นต้นและลงท้ายให้เหมาะสมกับบานะผู้รับพร้อมทั้งใช้ภาษาที่สุภาพก็ดูจะเป็นการเพียงพอแล้ว และตัวอย่างจดหมายประเภทนี้ก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไป เช่น จดหมายเขียนถึงญาติ คนรัก หรือเพื่อนๆ เป็นต้นเนื้อหาข้างต้นเป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งสามารถศึกษาต่อได้ที่หนังสือเล่มนี้ค่ะ