ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

การใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

400389

เรื่อง  การใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  

ผู้แต่ง  นเรศ   สุรสีทธิ์  

จัดพิมพ์โดย บริษัท  พี.เอส.เพรส  จำนวนหน้า  370 หน้า  

ราคา 150 บาท 

พิมพ์ครั้งที่ 2


สารบัญ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งของคำคุณศัพท์
การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์
การสร้างการเปรียบเทียบชั้นกว่าและชั้นสูงสุด
การเปรียบเทียบที่ไม่เดินตามกฎ
การใช้คำคุณศัพท์บางคำ
ตัวอย่างสารบัญ   เรื่อง  การใช้ภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษาอังกฤษ  เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แบ่งเป็นบทแต่จะอธิบายเนื้อหาการใช้ภาษาอังกฤษแต่ละชุดตามลำดับอักษร  ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการค้นคว้าผู้อ่านควรใช้สารบัญเป็นดรรชนีในการอ่านจะทำให้สามารถค้นพบเนื้อหาที่ต้องการอ่านได้ในทันทีเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะด้านไวยากรณ์ เพราะแม้แต่การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อที่ใช้ในการสมัครงานยังถูกนำมาอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย