ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

พกกฎวิทย์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด 400460

ชื่อหนังสือ พกกฎวิทย์

ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ บริษัท สกาบุ๊กส์ จำกัด

สำนักพิมพ์  สกายบุ๊กส์  จำกัด

ปีที่พิมพ์ 2551

ราคา  95 บาท

     เรื่องย่อ

       สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

     โครงสร้างและหน้าที่ต่าง  ของพืช รู้หรือไม่ว่า ราก ลำต้น ใบและดอกเป็นโครงสร้างหรือส่วนประกอบสำคัญของพืช ซึ่งจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป และมีความสำคัญกับพืชเป็นอย่างมาก ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของพืชเหล่านี้ โดยเริ่มต้นจากราก ลำต้น ใบ และดอกตามลำดับ 1ราก ทำหน้าที่ดูดน้ำ ธาตุอาหารและยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดินได้อย่างมั่นคงแข็งแรง มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ทั้งรากแก้ว รากแขนง และรากฝอย

นอกจากนี้รากของพืชบางชนิดยังทำหน้าที่หายใจได้อีกด้วย เช่น รากกล้วยไม้และรากไทร  แต่ก็มีรากของพืชอีกบางชนิดที่ทำหน้าที่เป็นทั้งรากค้ำจุนหรือรากค้ำยันแล้วก็หายใจไปพร้อม  กัน เช่น รากโกงกางและรากแสม  ทำหน้าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของรากซึ่งจะต้องทำความรู้จักไว้ก็คือ การเก็บสะสมอาหาร แล้วพืชที่มีรากทำหน้าที่ในการเก็บสะสมอาหารนั้น ก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เช่น แครอท หัวไชเท้า มันแกว มันเทศ และมันสำปะหลัง เป็นต้น