ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

รู้เขียน เรียนอ่าน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด   400121

ชื่อหนังสือ รู้เขียน เรียนอ่าน

ผู้แต่ง สุทธิ ภิบาลแทน

สำนักพิมพ์ ตะวันส่อง

ปีที่พิมพ์ 2540

ราคา 250 บาท

 

   เรื่องย่อ

   เรื่องการใช้ภาษา

     การใช้ภาษาให้ถูกต้อง “ภาษา” มีองค์ประกอบด้วยการเขียน การอ่าน และการพูด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมประจำชาติ โดยเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาสุนทรีย์ มีเอกลักษ์เด่นชัดในรูปแบบจะต้องถูกต้อง ชัดเจน แต้ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมต่างชาติได้หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยอย่างลวดเร็วและกว้างขวางเป็นเหตุให้วัฒนธรรมด้านภาษาของคนไทย พลอยรับผลกระทบ เกิดความสับสน วุ่นวายไปด้วย

     หนังสือเล่มนี้มีสาระมากเพื่อนก็อย่างลืมเข้ามาอ่านกันเยอะๆนะคะ