ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

แปลอังกฤษได้ เพียงข้ามคืน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

400300 

แปลอังกฤษได้  เพียงข้ามคืน

ผู้แต่ง  นิรุธ  อำนวยศิลป์

สำนักพิมพ์  บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 2

ราคา  179  บาท

จำนวนหน้า  156  หน้า

   ภาอังกฤษจำเป็นต่อการเรียนรู้และการหาข้อมูลในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อที่สูงขึ้น  เราก็ใช้ตำรับตำราหรืองานวิจัยต่างๆ ก็เขียนภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาไทยมีกฎ  มีหลักการของภาษาที่เราสามารถศึกษาทำความเข้าใจได้ไม่ยากเพียงแค่เราปรับกระบวนการเรียนรู้เสียใหม่จากการนั่งท่องทีละประโยคมาเป็นการนำไปใช้จริงและในขณะเดียวกันเราก็จะเชี่ยวชาญในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

หนังสือเล่มนี้  คัดกลองมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนมาเป็นสูตรสำเร็จเพื่อทุกๆ  คนที่สนใจ  และมีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  เช่น  วิธีการพูด  verb  และ  verb  แบ่งออกเป็น  5  กลุ่ม  ดังนี้  1.  Verb  ธรรมดา  เช่น  run  (วิ่ง)  have  (มี)  do  (ทำ)  install  (ติดตั้ง)  speak  (พูด)  verb  ที่แสดง  action  ทั่วๆ  ไป  เมื่อท่านเจอในประโยค  ท่านสามารถแปลมันตรงตัวโดยมากมันจะวางตามหลักประธาน  เมื่อท่านเจอคำไหนที่เปิด  Dic  แล้ว  มันเป็นตัว  V  นั่นล่ะ  มันคือ  Verb  2.  Verb  to  Do  ก็คือ  พวก  do  does  และ  did  ซึ่งสามคำนี้  สามรถใช้เป็น  verb  แท้ในประโยคได้  ซึ่งให้ความหมายว่า  “ทำ”  มักจะใช้ในการสร้างประโยคคำถาม  Verb  to  Be  คือพวก  is  am  are  was  were  be  been  boing  การสังเกต  verb  to  Be  และการแปลประโยคที่มี  verb  to  Be  จะมีรูปแบบของมันอยู่  คือ  มันจะตามหลังด้วยคำต่างๆ  คือ  Noun  (เป็นอะไรน่ะ)  Adjectivc  (เป็นอย่างไร)  Verb  +  ing  (กำลังทำ)  Verb  3  (ถูกกระทำ)  4.  Verb  พิเศษ ,  คือ  verb  พวก  Can  ,  Could  ,  May  Might  will  Shall  would  และ   Should  โดยแต่ละคำจะมีวิธีการใช้งานที่เหมือนๆ  กันจะต่อกันตรงที่ความหมายที่ได้ส่วนวิธีการใช้และการสังเกตนั้นเหมือนกับพวก  Verb  to  do  5  verb  to  Have  Have  และ  Has  นั้นอาจจะสร้างความฉงสตนเท่ห็ใจให้กับใครบางคนมานาน  Have  ,  Had  ถ้าท่านเจอประโยคไหนที่มีคำว่า  have / has  หรือ  had  เป็นกริยาของประธานตัวใดให้ท่านแปลว่า  มี  มันจะต่างกันในการใช้งานนิดหน่อย  คือ  ใช้ต่างกันก็ตรงที่ประธานนั่นเอง และนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาอังกฤษที่ยกมาเป็นตัวอย่างเท่านั้น