ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

QUIPS & QUOTES คำคมเพื่อการสนทนา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

400521

ชื่อหนังสือ QUIPS & QUOTES คำคมเพื่อการสนทนา

ผู้แต่ง Richard S. Zera

สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น

พิมพ์ครั้งที่

จำนวน 334  หน้า         

ราคา 180 บาท