กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพี่น้องประชาชนเที่ยวงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (NEW NORMAL) ประจำปี 2564

ขอเชิญพี่น้องประชาชนเที่ยวงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (NEW NORMAL) ประจำปี 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอเชิญพี่น้องประชาชนเที่ยวงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (NEW NORMAL) ประจำปี 2564 ชมนิทรรศการแสดงผลงานส่วนราชการ, นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ของดีเมืองอุดร 20 อำเภอ, การจำหน่ายสินค้า OTOP, นิทรรศการวิถีคนวิถีควาย, การสแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี


แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2021 เวลา 17:12 น. )