กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

อีเมล พิมพ์ PDF

นายสยาม ศิริมิงคล (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) พร้อมด้วยนางอรจิรา ศิริมงคล (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี) ขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอุดรธานี ร่วมแต่งกายใส่ชุดผ้าไทย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี โดยขอความร่วมมือให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง มาปฏิบัติงาน ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์


แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2021 เวลา 17:05 น. )