กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home

การประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 12/2564

อีเมล พิมพ์ PDF

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดดำเนินการประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 12/2564 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา กศน. และทำพิธีสู่ขวัญให้กำลังใจบุคลากรในหน่วยงานด้วย ณ ห้องประชุมเล็ก กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม 2021 เวลา 14:36 น. )