กศน.เพื่อคนพิการอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ห้องเรียนออนไลน์เป็นอย่างไร?

จำนวนผู้ลงคะแนน:
15
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2017 เวลา 07:59 น.

ห้องเรียนออนไลน์เป็นอย่างไร?

Hits Percent Graph
ดีเยี่ยม
5 33.3%
ดีมาก
4 26.7%
แก้ไข/ปรับปรุง
2 13.3%
ดี
1 6.7%
ปานกลาง
0 0%
พอใช้
0 0%
ห้องเรียนออนไลน์เป็นอย่างไร?