กศน.เพื่อคนพิการอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบสำรวจความต้องการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 1070
2 การใช้ระบบการออกรหัสหลักสูตรรายวิชาเลือก ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2810
3 แนวทางการจัดการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ 581
4 ขอความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสนับสนุนให้สามารถดำรงชีวิตอิสระอยู่ในสังคมได้ 493
5 คู่มือในการปฏิบัติงานสำหรับครูผู้สอนคนพิการ (ส่วนที่ 3) 1026
6 คู่มือในการปฏิบัติงานสำหรับครูผู้สอนคนพิการ (ส่วนที่ 2) 464
7 คู่มือในการปฏิบัติงานสำหรับครูผู้สอนคนพิการ (ส่วนที่ 1) 521
ดาวน์โหลด