เพศศึกษาวัยใส

พิมพ์

 

บาร์โค้ด 600705

เพศศึกษาวัยใส

ศรินยา  พรมคำ

บรรณาธิการ   : ประพีร์พรรณ (โพธิ์กระจ่าง) ภาณวะวัฒน์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : พัชราภรณ์ สมิตะมาน พรเพ็ญ แสงใสแก้ว

ศิลปกรรม   : ยุทธศักดิ์ ทินบาล   พรทิพย์ แซ่เล้า  อุษณีย์ สันดุสิต

พิสูจน์อักษร   : อัญญารัตน์  วิบูรณ์ชาติ

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549

ISBN 974-9964-13-X 

 

สารบัญ 

เพศศึกษาวัยใส

วัยรุ่น

เรื่องของเพศศึกษา

มารู้จักตัวเองกันเถอะ

สารสร้างความหนุ่มสาว

เพศศึกษาเรื่องน่ารู้ของวัยรุ่น

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สุขภาพใจวัยรุ่น

ปัญหาใหญ่ของวัยรุ่น

โลกและสังคมใหม่ที่วัยรุ่นไทยต้องเผชิญ

บทสรุปของวัยรุ่น

บรรณานุกรม

ประวัติผู้เขียน

 

เพศศึกษาวัยใส

วัยรุ่น

วัยเฮี้ยว วัยซ่า วัยใส วัยอลวน วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ล้วนแต่เป็นคำเปรียบเปรยของวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน  ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน  จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก  การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป  การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม  และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น  เช่น ปัญหาทางเพศ  หรือปัญหาการใช้สารเสพติด