ปรัชญาง่ายๆต้นไม้กับชีวิต

พิมพ์

 

100008

ชื่อเรือง   ปรัชญาง่ายๆต้นไม้กับชีวิต

ชื่อผู้แต่ง  สโรชา

พิมพ์ครั้งที่   พ.ศ.  2546

พิมพ์ที่   วัฒนาพานิช

จำนวนหน้า  88  หน้า

     ข้าพเจ้าอยากให้เพื่อนๆลองอ่านหนังสือเรื่องนี้ดูเพราะนำไปสู่การร่วมใจกันในการอนุรักษ์ธรรมชาติน่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคน

ดอกตูม 

    ทุกๆดอกต้องมีดอกตูม  ท้าท้ายแมลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรคงมีกระบวนการหรือวงจรของการเจริญเติบโตตามสภาวะทางธรรมชาติ  นั่นก็คือ  ดอกไม้ทุกชนิดจะขยายกลีบแย้มบาน  เมื่อ”พร้อม” ที่จะบาน   ความอยากแค้นและความพร้อมของกระบวนการต่างๆในชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน  เรามักจะมีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะได้หรือเป็นในสิ่งที่เราต้องการ    ถ้าเปรียบเทียบลูกสาวที่ยังเยาว์วัยกับดอกตูมก็ขอให้บำรุงรักษาทะนุถนอมเพื่อรอดูการแยมกลีบบานอย่างงดงามสมบูรณ์แบบ  แล้วถูกประจงตัดไปปักแจกันใบงาม  ในเวลาอันเหมาะสมเถิด