ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

การนำเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้อยู่ในระดับใด?

จำนวนผู้ลงคะแนน:
9
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 17:13 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2016 เวลา 15:02 น.

การนำเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้อยู่ในระดับใด?

Hits Percent Graph
ดียอดเยี่ยม
8 88.9%
ดีมาก
1 11.1%
ดีเยี่ยม
0 0%
ดี
0 0%
ปานกลาง
0 0%
พอใช้
0 0%
แก้ไข/ปรับปรุง
0 0%