ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (900)

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ของ ดี 4 ภาค ชุด ภาคกลางและภาคตะวันออกของ ผู้ดูแลระบบ 502
2 ที่นี่ประเทศไทย : ท่องเที่ยวภาคเหนือ ผู้ดูแลระบบ 447
3 พระราชประวัติมหาราชไทย ผู้ดูแลระบบ 549
4 ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2545 ผู้ดูแลระบบ 506
5 ๕ แผ่นดิน ศาสตร์การเกษตรไทย ผู้ดูแลระบบ 440
6 พระเจ้าพรหมมหาราช ผู้ดูแลระบบ 577
7 มรดกโลกในประเทศไทย ผู้ดูแลระบบ 425
8 กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ผู้ดูแลระบบ 521
9 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ ๕) ผู้ดูแลระบบ 476
10 วัฒนธรรมขอม กับความสำพันธ์ไทย – กัมพูชา ผู้ดูแลระบบ 493
11 หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบชาตกาล 100 ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) ผู้ดูแลระบบ 451
12 จากสรวงสวรรค์ สู่ดินแดนไทย ผู้ดูแลระบบ 390
13 แผนที่ภูมิศาสตร์โลก ผู้ดูแลระบบ 474
14 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ดูแลระบบ 386
15 สองศวรรษกรุงสยาม ผู้ดูแลระบบ 376
16 สิ่งสำคัญในเมืองไทย เล่ม 2 โบราณสถานและโบราณวัตถุ (ศาสนา) ผู้ดูแลระบบ 395
17 วันสำคัญของเรา ผู้ดูแลระบบ 379
18 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคตะวันออก ผู้ดูแลระบบ 356
19 ตลาดเก่า ๕๐-๒๐๐ ปี ผู้ดูแลระบบ 404
20 คัมภีร์โบราณ ผู้ดูแลระบบ 424
21 การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 ผู้ดูแลระบบ 456
22 ชีวประวัติ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ผู้ดูแลระบบ 398
23 ร.๕ กับกรุงสยาม ผู้ดูแลระบบ 407
24 พระมงกุฎเกล้า ฯ กับ สงครามโลกครั้งแรก ผู้ดูแลระบบ 487
25 รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ (พ.ศ. 2394-2475) ผู้ดูแลระบบ 455
26 นำเที่ยว 3 เมืองมรดกโลก ผู้ดูแลระบบ 342
27 ประวัติศาสตร์โลกยุคใกล้ ผู้ดูแลระบบ 424
28 เสน่ห์นอร์เวย์ ผู้ดูแลระบบ 414
29 ทวีปอเมริกาอารยธรรมดึกดำบรรพ์ ผู้ดูแลระบบ 401
30 ประวัติศาสตร์ไทย จากครูแสตมป์ ผู้ดูแลระบบ 384

หน้า 1 จาก 2