ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

สารในชีวิตประจำวัน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด R01204
เรื่อง   สารในชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง  ผศ. ดร.ชาตรี  เกิดธรรม
สำนักพิมพ์บริษัท  โรงพิมพ์วัฒนาพานิช  จำกัด
จำนวนหน้า 63 หน้า
ราคา 1200 บาท
สำนักพิมพ์บริษัท  โรงพิมพ์วัฒนาพานิช  จำกัด