ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

ที่นี่ประเทศไทย : ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด 900255

ชื่อหนังสือ เรื่อง ที่นี่ประเทศไทย : ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ผู้แต่ง สุทธิชัย  ปทุมล่องทอง

สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์พิมพ็ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2549

จำนวนหน้า 400 หน้า  

ราคา 240 บาท

      รวมเกร็ดความรู้ของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เทศกาลประเพณี สินค้าพื้นเมือง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พักและร้านอาหาร อ่านเล่มเดียวเที่ยวได้ทั่วทั้งภาคเหนือ ได้ความรุ้ และใช้เป็นคู่มือท่องเที่ยว ในคราวเดียวกัน

         ท่องเที่ยว 16 จังหวัดภาคเหนือ

      กำแพงเพชร    เชียงราย   เชียงใหม่   ตาก  นครสวรรค์   น่าน   พะเยา   พิจิตร   พิษณุโลก   เพชรบูรณ์   แพร่   แม่ฮ่องสอน   ลำปาง   ลำพูน   สุโขทัย   อุตรดิตถ์

      จังหวัด กำแพงเพชร

   “กรุพระเครื่อง  เมืองคนแกร่ง   ศิลาแลงใหญ่   กล้วยไข่หวาน   น้ำมันลานกระบือ”