ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

พระราชประวัติมหาราชไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสบาร์โค้ด 900235
ชื่อหนังสือ  พระราชประวัติมหาราชไทย
ผู้แต่ง ธนากิต
สำนักพิมพ์  ปิรามิด
พิมพ์ครั้งที่ 2543
จำนวนหน้า 416 หน้า
ราคา 200 บาท

ชาติไทยของเรามีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน  นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษของเราได้สละหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองและเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินอันเป็นที่รักหวงแหนไว้ให้ลูกหลาน  การที่ชาติของเราดำรงความเป็นเอการาชและเจริญรุ่งเรืองมาได้ตราบถึงทุกวันนี้  เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งและทรงปรีชาสามารถ สละความสุขสบายส่วนพระองค์หรือแม้แต่พระชนม์ชีพเพื่อรักษาประเทศไทยให้คงอยู่ตลอดไป ในหนังสือเล่มนี้เรื่องที่น่าสนใจอีกมากยังรอให้คุณผู้อ่านเปิดอ่าน เช่นเรื่องสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี


สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4  มีพระนามเดิมว่า สิน (ชื่อจีนเรียกว่า เซิ้นเซิ้นซิน) พระราชบิดาเป็นจีนแต้จิ๋ว ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ นกเอี้ยง ภายหลังเป็นกรมสมเด็จพระเทพามาตย์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมสิริดำรงราชสมบัติ 15 ปี พระราชโอรส-พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 30 พระองค์
พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ คือ การกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง โดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และยังทรงทำสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง ๆ ให้เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราช
และยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมาย ติดตามอ่านกันนะค่ะ.........