ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

๕ แผ่นดิน ศาสตร์การเกษตรไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

900080

๕ แผ่นดิน ศาสตร์การเกษตรไทย 

โดย ศาสดราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์

จัดพิมพ์/จัดจำหน่าย บริษัท ไพลินบุ๊คเน็ต จำกัด  834/2 ซอยลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขตบางกระปิ กทม. 10240

ราคา 130 บาท

จำนวน 176 หน้า

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ เกษตร์ศาสตร์

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้มี 16 บท จะแนะนำบทที่ 14 การศึกษาเกษตรศาตร์ สมัย ร.๘ หน้า 110

การศึกษาเกษตรศาตร์ สมัย ร.๘

การพัฒนาการเรียนการสอนเกษตรศาสตร์ ในระดับมัธยมวิสามัญ๔ภาค พร้อมกับการมีสถานีทดลองเกษตรประจำภาคซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรูปแบบการอาชีวศึกษาสาขาการเกษตร ในระยะต่อมาได้ปรับตัวให้สูงขึ้นอีกโดยผสมการอาชีวะกับการอุดมศึดษาและยกระดับขึ้นเปฝ้นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเกษตร์ศาสตร์ เรียกว่า มหาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๔๘๑) แล้วย้ายมาบางเขน (๒๔๘๒) เป็นการกลับเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งของคณาจารย์ โดยการนำของ หลวงสุวรรณฯ เพื่อการสอนอุดมศึกษา