ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

พระเจ้าพรหมมหาราช

อีเมล พิมพ์ PDF

 

900407

เรื่อง พระเจ้าพรหมมหาราช

ผู้แต่ง อุดม เชยกีวงศ์

จัดพิมพ์โดย  สำนักพิมพ์ภูมิปัญญา

จำนวนหน้า 200 หน้า

ราคา 120 บาท

                    พระเจ้าพรหมมหาราช หรือ พระเจ้าพรหมกุมาร  ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการรบ สามารถตีเอาเมืองโยนกชัยบุรี คืนได้จาก พญากลอมดำ เมืองอุโมงคเสลา ซึ่งยกทัพมาชิงเมืองในสมัยพระบิดา (พระเจ้าพังคราช) เมื่อตีเอาเมืองคืนได้ ยังทรงยกทัพไล่ต้อนทัพพญากลอมดำ ลงมาถึงใกล้เขตแดนลวรัฐ (เขตเมืองกำแพงเพชรปัจจุบัน) ก็ทรงเลิกทัพกลับไป และทรงคืนโยนกชัยบุรีให้พระบิดา ส่วนพระองค์ ขยับลงมาสร้างเมืองทางตอนใต้ไม่ห่างกันมาก

                      พระเจ้าพรหมมหาราช พระราชประวัติ พระเจ้าพรหมมหาราช (พระพรหมกุมาร) เป็นโอรสของพระเจ้าพังคราช พระองค์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ณ ราชธานีชัยปราการ แห่งราชอาณาจักรลานนาไทยในขณะที่ทรงเจริญพระชนมายุได้ 31 พรรษา ในปี พ.ศ. 1665 พระราชกรณียกิจ พระพรหมอุปราชแห่งอาณาจักรโยนกนคร เชียงแสน ทรงทำการกอบกู้เอกราชขยายอาณาเชต เยี่ยงวีระขัตยะชาตินักรบอยู่เป็นประมาณ 3 ปี เศษ จึงทรงสร้างราชธานีขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ทรงขนานนามว่า “ชัยปราการ” ราชธานี และทรงสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ ขนานนามอาณาจักรของพระองค์ว่า ไทยลานนา หรือลานนาไทยมีเมืองชะเลียง (สวรรคโลก) เป็นเมืองหน้าด่านใต้ ประชิดอาณาเขตขอม และทรงสถาปนาเมืองหริภุญไชย ซึ่งเคยเป็นของละว้าและขอมมาก่อน เป็นหัวเมืองเอก พระองค์เป็นมหาราชผู้ประเสริฐพระองค์นี้ ได้ทำนุบำรุง