ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

อีเมล พิมพ์ PDF

 

900240

ชื่อหนังสือ            กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

ชื่อผู้เขียน            นพ  ท่าพระจันทร์

พิมพ์ครั้งแรก         ตุลาคม  2544

สำนักพิมพ์           ปากกาทอง

จำนวนหน้า          112  หน้า

ราคา                 80  บาท

 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์  และพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีระบุรุษมหาราชผู้ยิ่งใหญ่และมีความกล้าหาญของไทย  โดยละเอียดตามที่ปรากฏจาการบรรพชน  และหลักฐานต่าง ๆ  ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน

                ขอยกตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนในหนังสือเล่มนี้

                ครั้นเมื่อเจ้าตากยึดกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าได้แล้วนั้น  จึงได้ทำการถวายเพลิงพระเจ้าเอกทัศ  และทรงมีประสงค์จะทำการปฏิสังขรณ์อยุธยาให้เป็นราชธานีดังเดิม  แต่แล้วในราตรีหนึ่ง  ขณะที่ทรงประทับแรม  ณ  พระที่นั่งทรงฟืน  ภายในกรุงศรีอยุธยาเจ้าตากได้เกิดสุบินนิมิตว่า 

“พระมหากษัตริย์แต่ก่อนมาขับไล่มิให้อยู่” 

รุ่งเช้าจึงเล่าสุบินนิมิตดังกล่าวแก่ขุนนางทั้งปวงฟังแล้วมีดำรัสว่า

 “เราคิดสังเวชเห็นว่าบ้านเมืองจะร้างรกเป็นป่า  จะมาช่วยปฏิสังขรณ์ทะนุบำรุงขึ้นให้บริบูรณ์ดีดังเดิม  เมื่อเจ้าของเดิมท่านยังหวงแหนอยู่แล้วเราชวนกันไปสร้างเมืองธนบุรีอยู่เถิด”

การย้ายไพร่พลจากกรุงศรีอยุธยามากรุงธนบุรี  .......................................  พระองค์ทรงตั้งชื่อของกรุงธนนี้ว่า

“กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร”

                เรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินจะเป็นอย่างไรนั้น  และสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างไรนั้น  กระผมขอเชิญชวนให้มาอ่านหนังสือกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรกันเยอะ ๆ  นะครับ