ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ ๕)

อีเมล พิมพ์ PDF

 

900428

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ ๕)  

เรียบเรียงโดย อุดม เชยกีวงศ์  ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

จัดจำหน่าย หจก. ซี แอนด์ บุ๊ค  199 หมู่ 5 ซ.พุทธบูชา 44 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 100140

ราคา 200 บาท

จำนวน 320 หน้า

 

มีเนื้อหาทั้งหมด 7 บท แนะนำบทที่ 1 เรื่อง สมเด็จพระปิยมหาราช หน้าที่ 9

สมเด็จพระปิยมหาราช

สมเด็จพระปิยมหาราช หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งต่อไปนี้จะใช้พระนามว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชนั้นทรงเป็นพระมหาราชที่ทรงคุณพิเศษกว่าพระองค์ก่อนๆเพราะมีคำว่า “ปิยะ” คู่กับคำว่า “มหาราช” ด้วยซึ่งหมายความว่า พระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักใคร่ยกย่องอย่างล้นเหลือของอาณาประชาราษฎร์