ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

สุขได้ถ้าคิดเป็น

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสบาร์โค้ด   100133

ชื่อหนังสือ   สุขได้ถ้าคิดเป็น

ชื่อผู้แต่ง   ดร.ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี

สำนักพิมพ์  เติมเต็มใจ        

พิมพ์ครั้งที่  1 2550

จำนวนหน้า  191 หน้า

ราคา 130 บาท


หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงการรู้จักหาความสุขได้จาก ภายใน  ด้วยวิธีการง่าย ๆ ที่สามารถหาได้จากสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว
ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของ  ดร.ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี
การหาความสุขของคนเราอาจไม่เหมือนกัน  เพราะทุกข์หรือสุขนั้นเกิดจากจิตใจของเรา  ถ้าเราปรับจิตใจของเราให้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา  ความสุขก็จะสามารถจะเกิดขึ้นได้  หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนวทางแห่งความสุขมี  30  แนวทาง  ในที่นี้มีตัวอย่างมาให้ได้อ่านกัน เช่น
วิถีแห่งความสุขบทที่  5  มองให้ไกล  ใจให้กว้าง  การกระทำบางอย่างของคนเรา  อาจมีเหตุผลที่แตกต่างกัน  เพราะฉะนั้นถ้าเรามองแต่ผลลัพธ์ของการกระทำแต่เพียงอย่างเดียว  เราอาจเข้าไม่ถึงมูลเหตุแห่งการกระทำนั้นและไม่พร้อมที่จะเข้าใจ ให้อภัย  หรือรับฟังอีกฝ่ายหนึ่ง  เพราะฉะนั้นคำกล่าวที่ว่า  “ มองให้ไกล  ใจให้กว้าง ”  จึงเป็นคำพูดที่เตือนสติของเราได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แล้วเราจะไปใส่ใจหรือเกิดความรู้สึกต่างๆ กับสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไร  มองให้กว้างเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับชีวิตดีกว่า  เมื่อนั้นความสุขของเราก็จะตามมาอย่างมากมาย....