ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

ทำธุรกิจตามแนวคิดพ่อ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสหนังสือ  100220

ชื่อหนังสือ   ทำธุรกิจตามแนวคิดพ่อ

ผู้แต่ง   ศิริรัตน์   ศรทัตต์

สำนักพิมพ์     บริษัท จรัสสนิทวงการพิมพ์ จำกัด

ราคา        165      บาท

จำนวนหน้า     199    หน้า

เรื่อง ......ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวพระราชดำริไม่เคยล้าสมัย ไม่ว่าโลกจะขับเคลื่อนไปด้วยกระแสแห่งเทคโนโลยีแม้ว่าโลกจะเคลื่อนไหวด้วยกระแสเทคโนโลยีที่รุดหน้าอยู่เสมอ สมองกลอันกำหนด ด้วยสมองคน ทำให้โลกพัฒนาก้าวไกลอย่างรวดเรฃ้ว แต่หากตัวเราเองเป็นฝ่ายหยุด นิ่ง และคิดพิณิชพิจารณาตัวตนของการดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง   ซึ่งต้องการเพียงปัจจัยพื้นฐานของชีวิตที่ไม่มากมาย กก็จะไม่ยอมให้ตัวเองถูกพัฒนา  ไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ และจะทำให้ชีวิตมีความสุขและคุ้มค่าในการสร้างประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่น