ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

เติมสุขทุกวัน ชีวิตสดชื่น แข็งแรง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด  100264

ชื่อหนังสือ เรื่อง  เติมสุขทุกวัน ชีวิตสดชื่น แข็งแรง

ผู้แต่ง ฉัตรชาตรี

สำนักพิมพ์ ไพลินบุ๊คเน็ต

จำนวน 128 หน้า    ราคา  99 บาท

 

เนื้อหา

“ เราสามารถทำทุกวันให้เป็นวันแห่งความสุขได้ ด้วยการเปิดหัวใจให้กว้างขึ้น ปรับความคิด-ปรับมุมมองใหม่ กับใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น ”