ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

30 กึ๋น แห่งศตวรรษใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

 

100038

ชื่อหนังสือ                30 กึ๋น แห่งศตวรรษใหม่

ผู้แต่ง                      พงษ์ ผาวิจิตร

ชื่อเรื่อง                   เผชิญหน้า

สถานที่พิมพ์            กรุงเทพฯ แอ๊ดวานซ์ อินเตอร์ พริ้นติ้ง

พิมพ์ครั้งที่               1

ปีที่พิมพ์                   2552

จำนวนหน้า    280  หน้า

ราคา         185  บาท

  คนไม่มีการศึกษาในศตวรรษใหม่ไม่ได้หมายถึงคนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านออกได้ดี แต่คือคนที่เขียนได้ เพียงแต่ไม่สามารถเรียนได้

ไม่สามารถลืมสิ่งที่เรียนแล้วล้าสมัย และไม่สามารถถูกสอนได้  มีคนเคยบอกว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรรวดเร็วในศตวรรษใหม่

ทำให้ทุกสาขาอาชีพกลายเป็นมือสมัคเล่น

น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ยังเสียเวลาเรียนหนังสือเพื่อหางานในอนาคต จึงไม่เป็นการเกินเลย หากจะเปลียบการศึกษาเพื่อวัถุประสงค์นี้ว่า

เป็นศรัทธาที่สูญปล่าว โฆษณาชวนเชื่อของสถานศึกษาต่างๆ ก็ไม่ต่างอะไรกับธุรกิจอื่นๆ ที่มุ่งหาลูกค้า  นักศึกษา ให้มากเข้าไว้ โดยไม่คำนึง

ว่าสินค้าที่เสนอกับลูกค้าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าหรือไม่ และลูกค้าเองก็ทรยศกับตัวเอง โดยไม่คำนึงว่าสาขาที่ตัวเองลงทุนเรียนจะมีตลาดรองรับหรือไม่

จึงเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันโกงตัวเองของทังสองฝ่าย ไม่ต่างกับการคลั่งศาสนาในยุคมืด