ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

คิดอย่างสร้างสรรค์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

100249

เรื่อง คิดอย่างสร้างสรรค์

ผู้แต่ง รศ. ดร. อารี พันธ์มณี

จัดพิมพ์ ต้นอ้อ แกรมมี่

ราคา 150 บาท

จำนวนหน้า 231 หน้า

พิมพ์ครั้งที่ 5

 

สารบัญ

ความหมายของความคิดสร้างสรรค์

การประเมิน นักสร้างสรรค์

สรุป ความคิดสร้างสรรค์

ตัวอย่างสารบัญ เรื่อง ความหมายของความคิดสร้างสรรค์

บารอน และเมย์ ได้ไห้คำจำกัดความว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของมนุษย์ที่จะนำไป สู่สิ่งใหม่ๆ ทางเทคโนโลยี รวมทั้งความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ ดังเช่น ทอมัส เอดิสัน