ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

เรื่องเล่าจากข้าวของเครื่องแต่งกาย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

100332

เรื่องเล่าจากข้าวของเครื่องแต่งกาย 

ผู้เขียน ส. พลายน้อย

พิมพ์ครั้งแรก

พิมพ์ที่ บริษัทเยลโล่การพิมพ์  สำนักงาน  77/171 หมู่ 12 ซอยมัยลาภ ถนนรามอินทรา แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ราคา 250 บาท

จำนวน 184 หน้า

 

มีเนื้อหาทั้งหมด 16 บท จะยกตัวอย่างบทที่ 1 เรื่อง การแต่งกายของคนไทย หน้า 7

การแต่งกายของคนไทยเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงไม่อาจกำหนดได้แน่นอนได้แต่เข้าใจกันว่าในสมัยสุโขทัยชายนุ่งกางเกงและสวมเสื้อผ้าอกแขนสั่น ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงและผ้าซิ่น ความนิยมของแต่ละท้องถิ่น ต่อมาในสมัยอยุทยาผู้ชายก็ยังคงนุ่งกางเกง และบางครั้งก็นุ่งผ้าผืนอย่างที่เรียกกันว่า นุ่งโจงกระเบน คือม้วนชายผ้านุ่งทั้งสองชายเข้าด้วยกันให้เรียวคล้ายหางปลากระเบนแล้วเหน็บปลายผ้าที่ม้วนไว้ที่เอวด้านหลัง จึงเรียกการนุ่งแบบนี้ว่า นุ่งจงกระเบน