ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

แล้วคุณจะลืมคำว่าไม่มีเวลา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

เลขที่หนังสือ   100201

เรื่อง         แล้วคุณจะลืมคำว่าไม่มีเวลา

ผู้แต่ง       จิระพล ฉายัษฐติ

สำนักพิมพ์   ซีเอ็ดยูเคชั่น

ราคา     65  บาท

 

เนื้อหา

คุณค่าของเวลาก็เช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่นๆ  ซึ่งสามารถพิจารนาได้ด้วยอุปสงค์และอุปทานของมัน  ถ้าน้ำมันมีอยู่มาก  มันก็คงจะไม่มีราคาแพงอย่างที่เป็นอยู่  ในทำนองเดียวกัน  พวกเราส่วนใหญ่คงเห็นว่าน้ำเป็นสิ่งที่ไม่มีราคาแต่สำหรับคนที่หลงทางอยู่ในทะเลทราย  มันกลับเป็นสิ่งที่มีค่าสูงยิ่งทีเดียว

เวลานับได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆ  มันเป็นทรัพย์กรที่ไม่สามารถหากลับคืนมาได้อีกนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดแทนมันได้   และเมื่อเวลาของเราสูญสิ้นไปชีวิตของเราก็ผ่านไปด้วย

เวลาอาจจะดูผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับคนบางคน  หรืออาจจะผ่านไปอย่างช้าๆ  สำหรับคนอื่นๆ  เนื่องจากเวลาถูกวัดด้วยความสำเร็จในอดีตสำหรับบุคคลที่มองย้อนหลังกลับไปและได้เห็นจุดม่งหมายเพียงสองสามประการที่ได้ถูกบรรลุ  คือมีความสำเร็จเพียงสองสามอย่างหรือมีเพียงสองสามครั้งที่พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำไป  บุคคลเหล่านี้จะรู้สึกว่าชีวิตถูกใช้อย่างรวดเร็วจนเกินไป  และรู้สึกว่าตัวเองถูกโกง