ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

คู่มือการให้อภัย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ชื่อหนังสือ  คู่มือการให้อภัย

ผู้แต่ง  อรวรรณ  อบรมย์

พิมพ์ที่  สำนักพิมพ์น้ำฝน จำกัด

จำนวนหน้า  219 หน้า

ราคา  135 บาท

 

บันไดสี่ขั้นของการให้อภัย

การให้อภัยโดยตัวของมันเองเป็นกิจกรรมที่ง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ใจ  แต่ก็มักจะเกิดขึ้นกลางพายุอารมณ์อันสลับซับซ้อน  และเป็นกลวิธีที่ยากที่สุดในภาพรามของความสัมพันธ์ส่วนตัวคุณ

เราให้อภัยตามขั้นตอนต่างๆสี่ขั้นตอน  ถ้าขึ้นบันไดทั้งสี่ไปได้ตลอดรอดฝั่งเราก็จะถึงจุดสุดยอดของการคืนดี

บันไดขั้นแรก  ได้แก่  ความเจ็บปวด:ใครบางคนทำให้คุณเจ็บลึกๆและอย่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย คุณจะโดนผลักขึ้นบันไดขั้นแรกของภาวะคับขันในการให้อภัย

บันไดขั้นที่สอง  ได้แก่  ความเกลียดชัง:คุณลืมไม่ลงว่าคุณเจ็บมากแค่ไหน

บันไดขั้นที่สาม  ได้แก่การเยียวยา:คุณได้ตาวิเศษมาคู่หนึ่งเพื่อมองคนที่ทำร้ายคุณ ความทรงจำของคุณได้รับการเยียวยา คุณจะหันหลังให้คลื่นคววามเจ็บแล้วเป็นอิสระได้อีก

บันไดขั้นที่สี่  ได้แก่กลับมาคืนดีกัน:คุณจะชวนผู้ที่ทำร้ายคุณให้กลับมาอยู่ในชีวิตของคุณ ถ้าเขาหรือเธอกลับมาอย่างจริงใจ บันไดขั้นที่สี่นี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่คุณให้อภัย