ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน

พิมพ์

คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560
>>คำสั่งทั้งหมด<<

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 เวลา 20:56 น. )