กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home นักศึกษามีความประสงค์จะเลือกเรียนสาขาวิชาใดมากที่สุด?
นักศึกษามีความประสงค์จะเลือกเรียนสาขาวิชาใดมากที่สุด?

นักศึกษามีความประสงค์จะเลือกเรียนสาขาวิชาใดมากที่สุด?
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
222  76.6%
สาขาวิชาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
40  13.8%
อยากให้เปิดสาขาวิชาอื่นๆ
12  4.1%
สาขาวิชาช่างยนต์
7  2.4%
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
4  1.4%
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3  1%
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
2  0.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  290
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2013 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2018 เวลา 15:14 น.