กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home นักศึกษามีความประสงค์จะเลือกเรียนสาขาวิชาใดมากที่สุด?
นักศึกษามีความประสงค์จะเลือกเรียนสาขาวิชาใดมากที่สุด?

นักศึกษามีความประสงค์จะเลือกเรียนสาขาวิชาใดมากที่สุด?
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
223  76.6%
สาขาวิชาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
40  13.7%
อยากให้เปิดสาขาวิชาอื่นๆ
12  4.1%
สาขาวิชาช่างยนต์
7  2.4%
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
4  1.4%
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3  1%
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
2  0.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  291
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2013 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2018 เวลา 21:15 น.