กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2556

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผอ. มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 588
2 ประชุม ผอ.กศน. ประจำเดือน ธ.ค. 509
3 ทอดผ้าป่า ณ ที่ว่าการ อ.พิบูลย์รักษ์ 614
4 งานประเพณีประจำปี อ.พิบูลย์รักษ์ 632
5 เตรียมงานประจำปี'56 อ.พิบูลย์รักษ์ 622
6 ปฐมนิเทศ นศ.พื้นฐาน ต.นาทราย 607
7 ผอ.กศน. ประชุมหารือข้อราชการ 520
8 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 3/2557 653
9 ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษฯ 544
10 ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 671
11 ๕ ธันวามหาราช ปี 2556 (ภาคเช้า) 597
12 ๕ ธันวามหาราช ปี 2556 (ภาคค่ำ) 581
13 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556 633
14 พาเหรดงานทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี 718
15 พิธีบวงสรวง ร.5 และหลวงปู่พิบูลย์ 628
16 จัดบู๊ตงานทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี 652
17 ผอ.ณัฐชยา...รับวูดแบดจ์ 2 ท่อน 655
18 เลขาธิการ กศน. นิเทศสนามสอบ 475
19 พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 662
20 ปฐมนิเทศ นศ.ปวช. ภาคเรียน 2/56 544
21 การตรวจสุขภาพนักศึกษา ปี 2556 938
22 การตรวจสุขภาพบุคลากร กศน. 499
23 ประชุมแจกแจงงานเร่งด่วน 469
24 ประเมินคุณภาพภายในฯ 2556 522
25 วันปิยมหาราช 2556 514
26 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาฯ 475
27 ประเมินความพร้อมฯ หลักสูตร ปวช. 522
28 สอบปลายภาคหลักสูตร ปวช. 1/56 449
29 สอบปลายภาคหลักสูตรพื้นฐาน1/56 452