กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2556

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผอ. มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 497
2 ประชุม ผอ.กศน. ประจำเดือน ธ.ค. 435
3 ทอดผ้าป่า ณ ที่ว่าการ อ.พิบูลย์รักษ์ 533
4 งานประเพณีประจำปี อ.พิบูลย์รักษ์ 548
5 เตรียมงานประจำปี'56 อ.พิบูลย์รักษ์ 547
6 ปฐมนิเทศ นศ.พื้นฐาน ต.นาทราย 530
7 ผอ.กศน. ประชุมหารือข้อราชการ 437
8 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 3/2557 576
9 ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษฯ 477
10 ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 599
11 ๕ ธันวามหาราช ปี 2556 (ภาคเช้า) 528
12 ๕ ธันวามหาราช ปี 2556 (ภาคค่ำ) 516
13 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556 551
14 พาเหรดงานทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี 646
15 พิธีบวงสรวง ร.5 และหลวงปู่พิบูลย์ 562
16 จัดบู๊ตงานทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี 573
17 ผอ.ณัฐชยา...รับวูดแบดจ์ 2 ท่อน 577
18 เลขาธิการ กศน. นิเทศสนามสอบ 406
19 พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 592
20 ปฐมนิเทศ นศ.ปวช. ภาคเรียน 2/56 478
21 การตรวจสุขภาพนักศึกษา ปี 2556 791
22 การตรวจสุขภาพบุคลากร กศน. 435
23 ประชุมแจกแจงงานเร่งด่วน 402
24 ประเมินคุณภาพภายในฯ 2556 450
25 วันปิยมหาราช 2556 448
26 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาฯ 410
27 ประเมินความพร้อมฯ หลักสูตร ปวช. 452
28 สอบปลายภาคหลักสูตร ปวช. 1/56 384
29 สอบปลายภาคหลักสูตรพื้นฐาน1/56 384