กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ 198/2563 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง

คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ 198/2563 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ 198/2563 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2020 เวลา 11:30 น. )