กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำสั่ง กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 088/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ครู กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2564

คำสั่ง กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 088/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ครู กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่ง กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 088/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ครู กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2020 เวลา 11:43 น. )