กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อีเมล พิมพ์ PDF

กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ รณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยมาตรการใส่ใจประชาชนแก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020 เวลา 21:55 น. )