กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2562 เข้าร่วมโครงการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าร่วมโครงการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ มอบให้นายสุรพงษ์ โสสะสุนทร (ครู ศรช.กศน.ตำบลบ้านแดง) เข้าร่วมโครงการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:33 น. )