กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2562 เข้าร่วมโครงการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เข้าร่วมโครงการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ มอบให้นางสาวธีราภรณ์ พรหมแสงใส (ครู ศรช.กศน.ตำบลดอนกลอย) เข้าร่วมโครงการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:22 น. )