กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2562 เข้าร่วมโครงการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เข้าร่วมโครงการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ มอบให้นายกฤษฎา คงช่วย (ครู ศรช.กศน.ตำบลนาทราย) เข้าร่วมโครงการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25-27 เมษายน 2562แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:19 น. )