กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2562 เข้าแถวเคารพธงชาติ (ทุกวันจันทร์)

เข้าแถวเคารพธงชาติ (ทุกวันจันทร์)

ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (ทุกวันจันทร์) พร้อมฟังโอวาทก่อนปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:48 น. )