กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2562 กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ อบต.บ้านแดง จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมบทบาทและเชิดชูผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี" ประจำปี 2562 ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 เมษายน 2562แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 17:33 น. )