กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2562 ประชุมประจำเดือน เม.ย. 2562 ครั้งที่ 4/2562

ประชุมประจำเดือน เม.ย. 2562 ครั้งที่ 4/2562

ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน การจัดโครงการ และกิจกรรมการเรียนการสอน และหารือข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมเล็ก กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 เมษายน 2562แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 17:29 น. )