กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2562 ร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.จังหวัดอุดรธานี

ร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.จังหวัดอุดรธานี

ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ มอบให้นายแสงอรุณ เทพบุพงษ์ (ครู กศน.ตำบลนาทราย), นายกฤษฎา คงช่วย (ครู ศรช.กศน.ตำบลนาทราย), นายสกล บุญพา (ครู ศรช.กศน.ตำบลนาทราย), นายเฉลิมพล ทาปลัด (ครู ศรช.กศน.ตำบลดอนกลอย), นายอนุสิต ภูแช่มโชติ (ครูผู้สอนคนพิการ) และนายอภิเชษฐ์ ผาจวง (ครู กศน.ตำบล) ร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9-11 เมษายน 2562แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 17:26 น. )